Privacy verklaring

Sporthal de Koeweide en de AVG

Stichting beheer Sporthal de Koeweide heeft voor haar dienstverlening aan u als klant en sporter een aantal gegevens van u nodig. Het verzamelen en gebruiken van deze gegevens valt vanaf 25 mei 2018 onder de nieuwe Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze AVG stelt een aantal eisen aan ons als organisatie, waaronder het vragen van toestemming aan u als onze klant.

Toestemming
De persoonsgegevens die wij van u vragen, worden gebruikt om uw inschrijving of reservering te verwerken in onze systemen, of u een passend aanbod van activiteiten of diensten te kunnen doen. Ook voor het doorgeven van wijzigingen van uw sportactiviteiten of bij noodgevallen willen wij u kunnen bereiken. De gegevens die wij van u nodig hebben, zijn: uw naam, adres en woonplaats, telefoonnummer en emailadres. 

Voor foto’s van activiteiten of evenementen die door medewerkers van onze organisatie worden gemaakt, waar u duidelijk herkenbaar op in beeld bent en die gebruikt worden voor promotiedoeleinden, wordt u apart om toestemming gevraagd. Wij kunnen helaas niet voorkomen dat er andere deelnemers of ouders/begeleiders zijn die op eigen initiatief foto’s nemen.

Binnen onze organisatie zijn slechts enkele medewerkers bevoegd om uw gegevens in te zien en te bewerken. Wij bewaren uw gegevens in principe zolang u
klant of sporter bij ons bent en zullen deze niet delen met anderen. 

Als u niet langer wenst dat wij over uw persoonsgegevens beschikken, 
bijvoorbeeld omdat u niet langer gebruik maakt van de sporthal, kunt u ons vragen uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. Dit geldt ook als u een wijziging wil doorgeven. U kunt zich hiertoe melden bij de zaalbeheerder.